متفاوت فکر کنید

شروعی تازه برای شما

طراحی سایت شما با قیمت مناسب

تیم ما سایت شما را با قیمت مناسب طبق پلنهایی که در ادامه خواهیم گفت طراحی می کند.

گاهی هزینه های ناچیز باعث پیشرفت های بزرگ می شود. ما به شما کمک می کنیم تا در دهکده جهانی دیده شوید.

پلنها و قیمتهای طراحی سایت

لطفا پلن مناسب خود را انتخاب کنید

پایه

یکساله

۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان
 • فضا ۱۰ گیگ
 • ترافیک ۲۰۰ گیگ
 • CPANEL
 • دامنه رایگان ۵ ساله
 • راه اندازی سایت از خرید دامنه تا طراحی صفحه اول سایت
استاندارد

یکساله

۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان
 • فضا ۱۰ گیگ
 • ترافیک ۲۰۰ گیگ
 • CPANEL
 • دامنه رایگان ۵ ساله
 • راه اندازی سایت( از خرید دامنه تا راه اندازی)
 • طراحی صفحه اول سایت
 • سئوی صفحه اول سایت
حرفه ای

یکساله

۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان
 • فضا ۱۰ گیگ
 • ترافیک ۲۰۰ گیگ
 • CPANEL
 • دامنه رایگان ۵ ساله
 • راه اندازی سایت از خرید دامنه تا طراحی همه صفحات سایت
 • سئوی تمام صفحات سایت
 • پشتیبانی رایگان

فروشگاه فایل البرز ، جایی که فایلهای کمیاب را پیدا میکنید.

برای مشاهده فایلهای موجود در فروشگاه از دکمه روبرو استفاده کنید.

X